Update Stappenplan Contractering Vitaal Thuis

Digitale zorginnovatie vraagt om anders financieren en contracteren. Dat geldt ook voor de juiste zorg op de juiste plek. Hoe komen we tot structurele bekostiging van slimme zorg thuis? Wat zijn de vervolgstappen als een thuistoepassing inderdaad aantoonbare meerwaarde heeft, maar de kosten en baten niet op dezelfde plek vallen? Hoe zetten we de uitkomsten vervolgens om in een passend contract? Allemaal vragen die te maken hebben met contractinnovatie.

Samen met VitaValley deelden we de afgelopen jaren analyses van knelpunten én goede voorbeelden van innovatief contracteren. We organiseerden een reeks masterclasses Contractinnovatie, die we ook in 2020 zullen voortzetten.

Stappenplan contractering Vitaal Thuis – Update 2020
De knelpunten en goede voorbeelden hebben ons laten zien over welke aspecten we afspraken moeten maken en welke stappen we moeten doorlopen. Deze ervaringen en inzichten hebben wij gebundeld in het ‘Stappenplan contractering Vitaal Thuis’.

Begin 2020 hebben wij een update gemaakt. Het stappenplan bestaat uit een samenvatting en een bijbehorend verdiepingsdocument met meer informatie. Bij elke stap staat een toelichting met een praktisch voorbeeld.