JBZ biedt patiënten van alle vakgroepen telezorg

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis ontwikkelt als eerste ziekenhuis in Europa een infrastructuur voor telebegeleiding van patiënten voor alle vakgroepen. ‘Dit is precies wat we willen voor mensen in onze regio.’

Het JBZ startte eind 2018 met een proef met thuismetingen voor patiënten met COPD of Hartfalen. Patiënten die deelnamen aan de proef gaven aan zich veiliger te voelen. Dit onder meer vanwege snelle actie wanneer dat nodig is. Ook leerden ze zelf signalen eerder te herkennen.

Deze resultaten zijn aanleiding om thuismetingen nu grootschalig en breder in te gaan zetten, aldus cardioloog Janet van Kuilenburg van het JBZ. ‘Thuismetingen bieden uitkomst voor veel patiënt. Mensen die zelf bijvoorbeeld hun bloedwaardes kunnen meten, ervaren hiervan veel voordelen. Zorgverleners kunnen zo een virtuele vinger aan de pols houden, waar je ook bent. Vrijheid als het goed gaat. Extra aandacht en veiligheid als het nodig is. Dat is precies wat we willen voor mensen in onze regio.’

Koppeling aan epd
Bij de telebegeleiding die het JBZ toepast kunnen patiënten onder meer vanuit huis metingen doen. De metingen komen in een app terecht en worden automatisch naar het ziekenhuis gestuurd. Het systeem analyseert op basis van de gegevens of er extra aandacht moet zijn voor deze patiënt en geeft zo nodig een signaal af aan een arts of verpleegkundige. Deze kan contact opnemen via videobellen. De thuismetingen zijn direct gekoppeld aan het epd van het JBZ.

Lees het complete bericht op Zorgvisie >