Dit was de workshop ‘Business case laten werken voor opschaling’

De e-healthweek 2020 is ieder jaar een fantastisch podium voor eHealth-toepassingen. Tijdens de openingsmanifestatie en evenementen door het hele land kunnen we leren van praktijkverhalen over succesvolle en minder succesvolle innovaties. Het is een week vol inspirerende verhalen en interessante ontmoetingen. Dat helpt bij de uitdaging om zoveel mogelijk samen te innoveren. De e-Healthweek 2020 maakte ook duidelijk dat steeds meer innovaties in de fase van opschalen komen. We zetten grote stappen richting digitale of ‘blended’ zorg als het nieuwe normaal. Maar het vinden van startfinanciering en structurele financiering blijft voor veel programma’s en projecten een uitdaging. Het was dan ook niet verwonderlijk dat onze workshop over business cases drukbezocht was. 

Bijzonder interactief
Uit de knelpuntenanalyses kwam naar voren dat veel organisaties worstelen met het maken van een goede business case. Discussies over doel en inhoud van de business case kosten vaak veel energie en tijd. De workshop ‘Business case laten werken voor opschaling’ was daarom bedoeld om tips te delen ten aanzien van de veelgehoorde vraag: hoe pak je dit handig aan?

We daagden de deelnemers uit om in groepsverband ervaringen en ideeën uit te wisselen. Deze workshop werd daardoor een bijzonder interessante, interactieve bijeenkomst

Vrijmoedige ideeën
Diverse stellingen en plenair gedeelde praktijkvoorbeelden – van organisatoren VGZ, NVZ  en het Vliegwiel – boden dankbaar voer voor discussie. De meningen waren onder andere verdeeld over de stelling “zonder business case geen financiering voor de start of opschaling van een digitale innovatie”.

Vrijelijk werden er ideeën gedeeld, zoals over deze vraag of je bij alle innovaties überhaupt een business case nodig hebt, en indien wel, of het dan wel nodig is om hem helemaal te doortimmeren, tot drie cijfers achter de komma.

Antwoord op vijf uitdagingen
De diversiteit aan professionals uit diverse sectoren leverde mooie antwoorden op, voor deze vijf meest voorkomende uitdagingen voor opschaling van digitale innovaties. De antwoorden waarover de meeste consensus bestond zijn de volgende:

Voorkom over-regulatie
Rond de uitdaging ‘Risicobereidheid’ leven vragen zoals: Welke (financiële) risico’s zijn er? Hoe ga je om met risico’s? Hoe open je de discussie over wie welk risico draagt? Het antwoord van de deelnemers is kort en krachtig: voorkom over-regulatie en open zo snel mogelijk de discussie over wie welk risico draagt.

Stel andere ICT-eisen aan de pilotfase dan aan de opschaal-/ normaal-fase
Rondom de uitdaging ‘Techniek & ICT’ spelen vragen als: E-health vereist bijna altijd een investering in ICT, wie financiert dit? Wanneer en hoe kom je tot goede prijsafspraken met leveranciers? Een belangrijk advies: stel, ter bevordering van het innovatieklimaat en tempo, andere ICT-eisen aan de pilotfase dan aan de opschaal- of ‘het nieuwe normaal’-fase. Betrek tijdig de ICT-afdeling van het ziekenhuis om er voor te zorgen dat in ‘het nieuwe normaal’ systemen goed met elkaar kunnen communiceren. En kijk hoe je aan de voorkant met meerdere zorgaanbieders kan optrekken en met leveranciers aan de voorkant kan bespreken hoe een gezamenlijke investering gedaan kan worden, waarbij de risico’s verdeeld kunnen worden tussen zorgverzekeraar, leverancier en zorgaanbieder.

Integreer werkwijze zo snel & volledig mogelijk in het nieuwe reguliere proces. Houdt aandacht voor exploitatiedekking.
De deelnemers waren het erover eens dat het belangrijk om ervoor te zorgen dat er genoeg tijd en budget is om de benodigde organisatie- en cultuurverandering van de grond te krijgen. Daarbij is het belangrijk om de nieuwe werkwijze zo snel en volledig mogelijk in het nieuwe reguliere proces te integreren. Heb bovendien in de business case meteen aandacht voor exploitatiedekking.

Stop met pilotdenken en start met uitwerken vanuit “Het nieuwe normaal”
We moeten af van het denken in pilots en meteen vanaf de start nadenken over hoe het zorgpad er in het ‘nieuwe normaal’ uit gaat zien. Dat was een belangrijke conclusie van de workshops en bleek ook uit de voorbeeld-business case die VGZ met iedereen deelde.

Begin met een goede regiofoto als startpunt van gezamenlijke adaptie. SROI als basis voor gezamenlijke businesscase.
Vanwege de transmurale impact van telebegeleiding is het belangrijk om te beginnen met een goede regiofoto als startpunt van gezamenlijke adaptie. Bijvoorbeeld met de methodiek van SROI, als basis voor een gezamenlijke businesscase.

De oogst
De deelnemers vertrokken na ruim twee uur energiek en geïnspireerd naar de volgende sessie op de openingsmanifestatie. Wij zien terug op een actieve sessie waarin deelnemers van verschillende welwillende organisaties met elkaar in contact zijn gebracht en handvatten hebben gekregen om een volgende stap te zetten voor de opzet van een renderende businesscase in de eigen organisatie.

Er zijn al mooie voorbeelden aanwezig in Nederland! Het Vliegwiel en de NVZ brengen de verschillende partijen hierover graag met elkaar in contact.

>> Download de volledige uitkomsten van de interactie sessies
>> Download hier de presentaties van de verschillende sprekers