Werkgroep juridische uitdagingen bij telebegeleiding van start

Telebegeleiding brengt diverse juridische vraagstukken met zich mee, zoals: Welke aansprakelijkheidsrisico’s lopen artsen? Wie is verantwoordelijk voor het toezien op en handelen naar aanleiding van meetuitslagen? Wie is verantwoordelijk voor welk deel van de keten? Aan welke eisen moet thuismeetapparatuur voldoen? Wat als de apparatuur of verbindingen het niet doen?

Het is lastig om wetten, regels en kaders te vertalen naar de operationele voorwaarden voor lokale initiatieven op het gebied van telebegeleiding. Daarom wil het Vliegwiel voor digitale transformatie ontzorgen, onzekerheid wegnemen en duidelijkheid bieden voor verschillende partijen die bij implementatie en opschaling van telebegeleiding zijn betrokken. Om deze redenen is een werkgroep samengesteld.

Geslaagde eerste sessie

Eind juni kwam de werkgroep juridische uitdagingen bij telebegeleiding voor de eerste keer digitaal bijeen. De werkgroep is een zeer diverse en rijke groep hebben qua rollen en expertisegebieden: medisch specialisten, verpleegkundig(en) (specialisten), projectleiders, leveranciers en juristen. Wij kijken terug op een geslaagde eerste werksessie waarin enthousiast waardevolle input is geleverd en een opzet voor een knelpuntenanalyse is gemaakt. Veel dilemma’s gaan over hulpmiddelen en techniek, verantwoordelijkheid en informed consent.

En nu verder?

De komende weken gaan we de knelpuntanalyse verder uitwerken. We verzamelen oplossingen die ziekenhuizen al gebruiken als het gaat om juridische uitdagingen. Uiteindelijk gaan we praktische handvatten aanbieden, die onzekerheid wegnemen en duidelijkheid geven voor verschillende partijen die bij implementatie van telebegeleiding zijn betrokken. We focussen daarbij vooral op hulpmiddelenbeleid en proberen antwoord te geven op belangrijkste vragen bij door de zorginstelling verstrekte apparatuur en bij door de patiënt aangeschafte apparatuur. Daarnaast richten we ons op verantwoordelijkheidsvragen, -antwoorden en werkafspraken. Bijvoorbeeld tussen medisch specialist en patiënt, maar ook wanneer meerdere zorgverleners betrokken zijn, zoals verpleegkundig specialist, huisarts, thuiszorg en zorgverleners van een medisch servicecentrum.

Leren van en met elkaar

Wij willen graag leren van incidenten uit het veld. Hebben jullie bij telebegeleiding bijvoorbeeld ervaring opgedaan met een datalek waarbij met meerdere instellingen is samengewerkt? Zijn er klachten over gemiste meetresultaten of het niet goed handelen op basis van resultaten? Zijn er andere incidenten rondom telebegeleiding waar we van kunnen leren? Neem dan contact op met Talida Doedens, senior adviseur patiëntbelang, t.doedens@patientenfederatie.nl. Uiteraard behandelen we jouw input vertrouwelijk en anoniem.