Vier op vijf Nederlanders wil zorg op afstand gebruiken

39 procent van de Nederlanders staat open voor zorg op afstand, zoals een videoconsult met een arts of per app een vraag voorleggen aan een behandelaar. Als grootste voordelen zien mensen dat zorg op afstand (reis)tijd bespaart, laagdrempelig is en zorgkosten kan verlagen. Nadelen worden ook gezien. Zo is er de vrees dat de zorg minder persoonlijk wordt. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Consument kiest voor zorg op afstand’ van Medicinfo. ABN Amro meldde in eerder onderzoek dat van chronische patiënten zelfs 70 procent voorstander is van zorg op afstand.

Medicinfo, dat zorg op afstand-oplossingen ontwikkelt en uitvoert, wilde met het onderzoek onder 1.012 Nederlanders in kaart brengen wat de huidige behoeften van de Nederlandse zorgconsument zijn. Uit het onderzoek komt naar voren dat de mogelijkheden op het gebied van zorg op afstand nog relatief onbekend zijn. Zeker een kwart van de Nederlanders heeft nog twijfels die eerst moeten worden weggenomen, voordat zij gebruik gaan maken van digitale zorg. Vooral de jongere, gezonde en hoger opgeleide consument wil graag gebruik maken van zorg op afstand-diensten.

VOORDELEN ZORG OP AFSTAND

Als grootste voordelen van zorg op afstand zien consumenten de tijdsbesparing en het gemak om niet te hoeven te reizen voor een bezoek aan een zorgverlener. Ook de betere bereikbaarheid (zoals ’s avonds en in het weekend) en de laagdrempeligheid van digitale zorgdiensten zijn redenen om gebruik te maken van zorg op afstand. Daarnaast zien consumenten de verlaging van de druk op de reguliere zorg ook als positief.

Een kwart van de respondenten is sceptisch, vooral omdat zij nog onvoldoende bekend zijn met digitale zorg. Deze groep vreest dat het contact op afstand minder persoonlijk is en is bang voor miscommunicatie. Ook willen zij zeker weten dat de medisch zorgverleners dezelfde kwaliteit van zorg leveren als in de reguliere zorg waar zij mee bekend zijn en dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met patiëntgegevens.

Wanneer respondenten eenmaal gebruik hebben gemaakt van een zorg op afstand dienst, staan ze er veel positiever tegenover. In dat geval geeft 68 procent aan zorg op afstand diensten vaker te willen gebruiken.

Op de vraag via welke kanalen iemand bij voorkeur op afstand contact heeft met een zorgverlener heeft, geeft de meerderheid aan dat vooral telefonisch te willen doen, gevolgd door e-mail, chatten en beeldbellen. Deze voorkeur verschilt wel tussen de doelgroepen zoals die in het onderzoek zijn onderkend.

Lees verder

Bron: ICT&Health, 11 september 2019