Oproep nieuwe werkgroep patiëntondersteuning

Ben jij adviseur patiëntparticipatie, communicatie-/marketingadviseur of projectleider in een ziekenhuis? Werk jij bij een leverancier van telebegeleiding? Of maak je als patiënt gebruik van telebegeleiding en wil je bijdragen aan ondersteuning van andere patiënten bij digitale zorg wordt dan lid van onze werkgroep. Hoe je je aan kunt melden, lees je verderop.

Waarom deze werkgroep?

Van de volwassen Nederlanders zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd, 1 op de 3 mensen is beperkt gezondheidsvaardig en 18% heeft moeite met het gebruik van computer en internet (bron: Pharos). Van veel zorginstellingen en zorgverleners krijgen wij signalen dat zij zoeken naar manieren om ook minder digitaal vaardige patiënten met digitale zorg te bereiken. Er zijn al veel mooie voorbeelden van organisaties die patiënten hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld door een digitale helpdesk, een balie in de hal van het ziekenhuis waar mensen letterlijk op weg geholpen worden in de digitale wereld, zorgverleners die patiënten helpen om een app te downloaden, bibliotheken en buurthuizen waar workshops worden gegeven enz. Lees ook het verslag van onze workshop bij het Eerstelijns Congres.

Wat gaat de werkgroep patiëntondersteuning doen?

1. Inzichtelijk maken van ondersteuningsvragen:

 • Inventariseren ondersteuningsvragen
 • Stimuleren van de monitoring van patiëntervaringen door ziekenhuizen en leveranciers van telebegeleiding. Zo ontstaat inzicht in waar patiënten vastlopen als het gaat om praktische zaken rondom digitale zorg en kunnen zij hier verbeteracties op nemen.

2. Overzicht geven in ondersteuningsvormen:

 • Inventarisatie van bestaande ondersteuningsvormen inclusief tips om deze goed te implementeren in de eigen regio of hoe goed aan te sluiten bij deze bestaande ondersteuningsvormen.

3. Handvatten bieden voor patiëntondersteuning:

 • Welke vorm van ondersteuning past bij welke ondersteuningsvraag en in welke situatie?
 • Welke niveaus van digitale vaardigheden worden onderscheiden en welke vorm van ondersteuning past bij welk niveau van digitale vaardigheden?
 • Wie regelt welke vorm van ondersteuning inclusief tips om dit optimaal te regelen?

Wat betekent lid worden van de werkgroep?

 • Deelnemen aan 3 werksessies van 2 uur.
 • Bijdrage aan inventarisatie van ondersteuningsvragen en ondersteuningsvormen in eigen netwerk/regio.
 • Het reviewen van tussentijdse producten en/of zelf uitwerken van deze producten (indien mogelijk).
 • Het verspreiden van de resultaten binnen het eigen netwerk.
 • Wij verwachten een totale tijdsinvestering van 20-24 uur van de werkgroepleden over de hele periode.

Planning

 • Begin oktober (week 40-41): werksessie 1: inventariseren.
 • Begin november (week 44-45): werksessie 2: welke ondersteuningsvormen door wie en voor wie.
 • Januari 2022: werksessie 3: ontwikkelingen handvatten.
 • Q1 2022: publicatie eerste bevindingen en ontwikkelingen handvatten.
 • Q2/Q3 2022: netwerkbijeenkomst/masterclass.
 • Q3/Q4: doorlopend uitkomsten delen en ontwikkelen

Meedoen?
Om deel te nemen aan de werkgroep of als je nog vragen hebt, kun je een mail sturen naar Talida Doedens, projectleider Vliegwiel: t.doedens@patiëntenfederatie.nl