‘Kern succesvolle eHealth-implementatie is juiste patiënt zoeken’

Als het om e-health-toepassingen gaat, is HartWacht een interessante casus. Aios (arts in opleiding tot specialist) Mark Schuuring heeft met steun van de Hartstichting en het Citrien-fonds HartWacht kunnen bestuderen bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking. De bereidheid onder deze patiënten voor deelname aan onderzoek om de effectiviteit ervan te bewijzen is groot en de adherence is hoog. De patiëntselectie was dan ook nauwkeurig. Toch valt van het proces nog heel veel te leren, beschrijft Schuuring aan de hand van een stakeholderanalyse.

Lees verder >

Bron: ICT&Health, 17 oktober 2019