Denkkracht juridische zaken gezocht

Telebegeleiding brengt diverse juridische vraagstukken met zich mee, zoals: Welke aansprakelijkheidsrisico’s lopen artsen? Wie is verantwoordelijk voor het toezien op en handelen naar aanleiding van meetuitslagen? Wie is verantwoordelijk voor welk deel van de keten? Aan welke eisen moet thuismeetapparatuur voldoen? Wat als de apparatuur of verbindingen het niet doen?

Het is lastig om wetten, regels en kaders te vertalen naar de operationele voorwaarden voor lokale initiatieven op het gebied van telebegeleiding. Daarom wil het Vliegwiel voor digitale transformatie ontzorgen, onzekerheid wegnemen en duidelijkheid bieden voor verschillende partijen die bij implementatie en opschaling van telebegeleiding zijn betrokken.

Wat gaat de werkgroep juridische uitdagingen doen?

 1. Inventariseren: op basis van een knelpuntenanalyse worden de grootste uitdagingen in de praktijk in kaart gebracht en showstoppers benoemd. Ook brengen we kaders en richtlijnen in kaart.
 2. Agenderen: op basis van een gap-analyse brengen we in kaart waar meer landelijke kaders/richtlijnen nodig zijn. Dit agenderen we bij betreffende landelijke partijen.
 3. Eerste tips en oplossingen formuleren.

Wat betekent lid worden van de werkgroep?

 • Deelnemen aan 3 – 4 werksessies van 2 uur.
 • Het reviewen van tussentijdse producten en/of zelf uitwerken van deze producten (indien mogelijk).
 • Het verspreiden van de resultaten binnen het eigen netwerk.
 • Wij verwachten een totale tijdsinvestering van 20-24 uur van de werkgroepleden over de hele periode.

Planning

 • eind juni/begin juli 2021 (week 26 of 27): eerste werksessie: inventariseren.
 • september 2021 (week 38 of 39): tweede werksessie: oplossingen formuleren o.b.v. gap-analyse.
 • november 2021 (week 46 en 47): derde werksessie: handvatten en tools.
 • Q1 2022: publicatie eerste bevindingen en ontwikkelen tools.
 • Q2 2022: netwerkbijeenkomst juridische uitdagingen telebegeleiding.
 • Q3/Q4 2022: doorlopend uitkomsten delen en ontwikkelen.
Wie nodigen we uit voor de werkgroep?
We stellen een gevarieerde werkgroep samen, zodat we kunnen putten uit ervaring, kennis en kunde van diverse partijen. De werkgroep bestaat uit mensen uit de praktijk:
 • Medisch specialisten
 • Verpleegkundig specialisten
 • Innovatiemanagers telebegeleiding ziekenhuizen
 • Leveranciers
 • Juristen

Het Vliegwiel zorgt voor verbinding met relevante landelijke partijen.

Doet u mee?
Om deel te nemen aan de werkgroep, ontvang ik graag een reactie op deze e-mail vóór 16 mei. Wij zullen dan zon snel mogelijk en datumprikker uitsturen om de werksessies te plannen. Afhankelijk van coronamaatregelen zullen de werksessies digitaal of op ons kantoor in Utrecht plaatsvinden. Hebt u nog vragen of wilt u meedoen? Meedoen? Mail naar T.Doedens@patientenfederatie.nl.