Ziekenhuizen meten effect online keuzehulp bij prostaatkanker

Het EMBRAZE Kankernetwerk – ziet het concept ‘samen beslissen’ door patiënt en behandelaar als belangrijk thema om kwaliteit van zorg te verbeteren. Een keuzehulp moet het makkelijker maken om arts en patiënt samen de beste keuze te maken, aldus een persbericht van de organisatie.

VOORDEEL DIGITALE KEUZEHULP

Digitale keuzehulpen hebben onder meer als voordeel dat zij altijd en overal beschikbaar zijn, zo bleek onlangs nog bij de afdeling Urologie van het Nijmeegse CWZ. Dat geldt ook voor de inzet van een online keuzehulp bij hartklepvervanging bij het Haagse Hagaziekenhuis.

Volgens het Kankernetwerk blijkt dat na het constateren van prostaatkanker patiënt de neiging kunnen hebben de arts te laten beslissen over het behandelplan. Toch biedt samen beslissen veel voordelen. Voor mannen met gelokaliseerd prostaatkanker zijn er vaak meerdere, gelijkwaardige behandelingen mogelijk zoals actief volgen, opereren en inwendig of uitwendig bestralen. Door de patiënt actief te betrekken bij zijn behandeling, en hierover met hem in gesprek te gaan, krijgt hij de behandeling die het beste bij hem past.

Uroloog in Amphia en voorzitter van de EMBRAZE werkgroep prostaat Deric van der Schoot schetst dat door het gebruik van de keuzehulp de patiënt beter geïnformeerd is en meer betrokken bij zijn behandelkeuze. “Hij kijkt kritischer naar eigen wensen, voorkeuren en wat hij zelf belangrijk vindt.” Met de samenvatting uit de keuzehulp kan de patiënt bovendien in het consult de informatie eenvoudig delen met de uroloog.

VERGROTING KANS OP GENEZING

Om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met kanker continu te verbeteren en de kans op genezing te vergroten, hebben zeven ziekenhuizen (waaronder Bravis) en twee instituten radiotherapie in Brabant en Zeeland het kankernetwerk EMBRAZE opgestart. Met de inzet van de keuzehulp bij vijf van de EMBRAZE-partners – Amphia, Bravis ziekenhuis, ETZ, JBZ en ZorgSaam – meet het netwerk, met steun van ZorgKeuzeLab, de implementatiegraad én het effect op de behandelkeuze.

Met de resultaten vergelijken de teams in de EMBRAZE-regio zich op:

  • Participatiegraad van de patiënten én teamleden.
  • Tevredenheid en feedback van patiënten over de keuzehulp.
  • Tevredenheid en best practices van de teamleden
  • In hoeverre de keuzehulp de initiële voorkeur van de patiënt beïnvloedt: wat is de voorkeur van de patiënt voor en na het doorlopen van de keuzehulp

Lees meer>> 

Bron: ICT&Health, 27 augustus 2019