UMC Utrecht en Zilveren Kruis brengen zorg dichterbij huis

UMC Utrecht en Zilveren Kruis hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om meer ziekenhuiszorg dichterbij de patiënt te krijgen. De overeenkomst past in de ambitie ‘Juiste Zorg op de juiste plek’ van de overheid en een groeiend aantal zorginstellingen en -verzekeraars. Daar waar mogelijk worden bepaalde onderdelen van de behandeling thuis of dichtbij huis aangeboden. Zilveren Kruis wil 10 procent van de ziekenhuiszorg tegen 2020 op andere manieren geleverd zien
Patiënten van UMC Utrecht ontvangen in het kader van de overeenkomst de komende jaren steeds meer zorg thuis, op de eigen bank of in een zorginstelling in de buurt, aldus de betrokken partijen. Zowel het academisch ziekenhuis als de zorgverzekeraar geven aan dat zorg dichterbij de patiënt bij moet dragen aan een betere zorgkwaliteit en beperking van kosten. Dit gebeurt desondanks alleen wanneer een patiënt zich daar comfortabel bij voelt. Zilveren Kruis sloot afgelopen februari een vergelijkbare overeenkomst met onder meer het Zwolse Isala.

COMPLEXE ZORG VERPLAATSEN
Patiënten van het UMC Utrecht hebben vaak complexe aandoeningen en hebben hier specifieke zorg voor nodig. Nieuwe technologie zoals vormen van telemonitoring voor chronische aandoeningen maken zorg thuis leveren steeds eenvoudiger. Ook complexe zaken zoals nierdialyse en vormen van chemotherapie kunnen al thuis worden verzorgd.
Uit eerste resultaten blijkt volgens UMC Utrecht en Zilveren Kruis dat mensen het (deels) afnemen van complexe zorg thuis als veiliger en minder belastend ervaren. Deze patiënten zijn én blijven uiteraard onder behandeling bij het ziekenhuis, maar worden zo steeds meer continu en op maat, gevolgd. Voorbeelden zijn in het geval van UMC Utrecht het zelfstandig thuis telemonitoren van de bloeddruk door patiënten, in plaats van af en toe tijdens een fysiek consult. De tijd die patiënten fysiek in het UMC Utrecht doorbrengen, is de laatste jaren al sterk afgenomen en zal nog verder afnemen in de toekomst.

10 PROCENT ZORG DICHTERBIJ HUIS
Het UMC Utrecht en Zilveren Kruis hebben het doel om tien procent van de huidige zorg binnen cardiologie, longziekten en specialistische farmaceutische zorg, zoals die in het ziekenhuis plaatsvindt, in 2022 dichterbij de patiënt te organiseren: in de regio, in de buurt of wijk waar de patiënt woont of bij de patiënt thuis. Voor de juiste zorg op de juiste plek, is daarnaast juiste informatie op het juiste moment nodig. Daarom gaan het UMC Utrecht en Zilveren Kruis nauw samenwerken op het gebied van digitalisering.
Zilveren Kruis sprak in vorig jaar al de ambitie uit om 10 procent van de ziekenhuiszorg te verplaatsen. Zo wil de verzekeraar bijdragen aan de in het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische zorg afgesproken 0 procent budgetgroei voor ziekenhuizen tegen 2022. De ambitie Juiste zorg op de juiste plek moet hier ook aan bijdragen. Toezichthouder NZa drong in dit kader onlangs nog op meer actie aan van zorgpartijen.

lees verder

(bron ICT&health, 26 juli)